Diëtist is een beschermde titel. Om deze titel te mogen gebruiken heb je een HBO diploma Voeding en Diëtetiek nodig en sta je ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wanneer je een opleiding tot gecertificeerde diëtist afrondt kun je binnen veel branches aan de slag. Je kunt cliënten behandelen binnen een ziekenhuis, een eigen praktijk beginnen, je bezig houden met de wetgeving rondom etiketering of bijvoorbeeld aan de slag gaan binnen een organisatie als beleidsadviseur. Je kunt werkzaam zijn bij verschillende organisaties, zoals al eerder genoemd een ziekenhuis maar ook een verpleeghuis, gezondheidscentrum of een sportorganisatie. Tijdens de opleiding heet een student ‘DIO’, dit is de afkorting voor Diëtist in opleiding. De student wordt opgeleid door middel van veel theoretische colleges, praktijkgericht onderwijs en door werkzaam te zijn binnen het werkveld.

Een diëtist vertelt niet hoe het beter moet of kan, maar kijkt samen met de cliënt naar waar mogelijkheden tot verbetering liggen en wat persoonlijk haalbaar is. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de voeding, maar ook naar de aspecten gedrag, gezondheid en ziekte. Veel diëtisten werken daarom ook samen met verschillende disciplines, zoals psychologen, sportdeskundigen en bijvoorbeeld huisartsen. De diëtist speelt in deze tijd ook een rol in relatie met Covid. Complicaties die hierbij komen kijken zijn bijvoorbeeld vermoeidheid en reuk- en smaakverlies. De diëtist kan hier adviseren bij het maken van de goede keuzes.

De diëtist kan in de rol van behandelaar werken en mensen voedingsadviezen geven bij bijvoorbeeld diabetes. Daarnaast kan een diëtist werkzaam zijn als voorlichter. Hierbij wordt in kaart gebracht waar de specifieke knelpunten liggen. Laten we als voorbeeld zoutinname nemen. Uit onderzoek blijkt dat 85% van alle Nederlanders te veel zout binnen krijgt (Nierstichting, z.d.). Hier ligt vaak dan ook de uitdaging. Er wordt samen gekeken welke voeding vervangen kan worden op de juiste en meest werkzame manier.  Er zou bijvoorbeeld een kookworkshop georganiseerd kunnen worden, waarbij er wordt gekeken naar de vervangers van zout en hoe je er thuis zelf mee aan de slag kunt gaan. Het doel hiervan is om meer bewustwording te creëren onder de doelgroep en deze met meer kennis naar huis te laten gaan.

Stel er ligt in de praktijk een vraag dat er een nieuwe babyvoeding op de markt moet komen. Aan de diëtist dan de taak om in de rol van productontwikkelaar onderzoek te gaan doen naar de huidige markt. Wat mist er en waar liggen de behoeftes van de doelgroep. Met deze bevindingen en die van andere experts kan het product dan eventueel gerealiseerd worden. Ook nieuwe producten met de claims, zoals: koolhydraat arm, kan de diëtist onderzoeken. Klopt  deze claim? In de rol van beleidsadviseur kan er gekeken worden naar de gezondheid van de werknemers binnen een bedrijf om zo het ziekteverzuim te minimaliseren en het welzijn van de werknemers te optimaliseren.

Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn productiever en verzuimen minder.” (Wie zijn wij, 2021).

admin
Share
This